ONDERNEMINGSRECHT

Schut van de Ven is actief binnen het gehele ondernemingsrecht. De partners en senior-medewerkers van het kantoor hebben in het bijzonder uitgebreide ervaring op het gebied van private equity transacties, herstructureringen en ondernemingsrecht op het gebied van de zorgsector. Bovendien zijn zij vaak betrokken bij innovatieve ondernemers. Verder kunt u bij Schut van de Ven ook terecht voor de typisch notariële werkzaamheden, zoals fusies, splitsingen, oprichtingen en statutenwijzigingen van rechtspersonen en personenvennootschappen, overnames en uitgiften van aandelen.

Schut van de Ven adviseert over diverse ondernemingsrechtelijke onderwerpen, zoals corporate governance, het wettelijke structuurregime, aandeelhouders- en kapitaalbescherming en overige ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Schut van de Ven onderscheidt zich doordat zij niet alleen vanuit typisch notarieel oogpunt naar de zaken kijkt, maar ook meedenkt met de ondernemer als zodanig. Daarbij is het uitgangspunt om een langdurige goede relatie met de ondernemer op te bouwen.

Schut van de Ven verricht haar werkzaamheden ten behoeve van nationale en internationale ondernemingen. Tot de klantenkring van het kantoor behoren onder andere diverse investeringsfondsen, innovatieve bestaande bedrijven en start-ups, alsmede ziekenhuizen. Verder wordt veel en prettig samengewerkt met diverse adviseurs (advocaten, fiscalisten en bankiers).

ONROEREND GOED

Schut van de Ven heeft zich gespecialiseerd op het gebied van het vastgoed en adviseert ondernemingen, woningbouwcorporaties en particulieren. Schut van de Ven begeleidt en adviseert bij onder meer:

 • koop en overdracht van vastgoed en vastgoedportefeuilles;
 • (hypothecaire) financieringen van vastgoed;
 • registratie, overdracht en financiering van kabels en leidingen;
 • splitsing in appartementsrechten;
 • vestiging van erfpacht- en opstalrechten;
 • projectontwikkeling;
 • uitponding van woningen;
 • omzet- en overdrachtsbelastingaspecten van vastgoed.

Voorts begeleidt en adviseert Schut van de Ven particulieren onder meer bij de koop en levering van onroerend goed, het vestigen van hypotheken, de uitgifte in erfpacht en de daaraan gerelateerde zaken. Schut van de Ven heeft verder veel ervaring met de juridische aspecten van waterwoningen en waterkavels (zoals op IJburg, Amsterdam).

PERSONEN-, FAMILIE- en ERFRECHT

Schut van de Ven begeleidt en adviseert particulieren, waaronder ondernemers, bij onder meer:

 • samenlevingscontract;
 • huwelijkse voorwaarden;
 • partnerschapsvoorwaarden;
 • gezag en voogdij;
 • testament;
 • estate planning, waaronder bedrijfsopvolging;
 • erfrecht;
 • schenkingen.

Voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden, partnerschapvoorwaarden, een samenlevingscontract, testament of schenkingsakte kunt u bij Schut van de Ven terecht.

Daarnaast kan Schut van de Ven u helpen bij estate planning. Hierbij gaat het om de juridische en fiscale advisering met betrekking tot de overgang en instandhouding van (familie) vermogens. Bij estate planning heeft u onder meer te maken met erfrecht, huwelijksvermogensrecht, schenkingsrecht en fiscaal recht. Het gaat daarbij om vragen als: moeten de huwelijkse voorwaarden worden gewijzigd? Is het nodig een testament te maken of te wijzigen? Dient er een schenkingsplan te worden opgesteld?

Bij een eerste kennismaking of bespreking op ons kantoor nemen wij ruim de tijd om ons te verdiepen in uw omstandigheden: hoe zijn de persoonlijke- en familieomstandigheden? Wat zijn de financiële mogelijkheden? Wat zijn de toekomstperspectieven? Hierdoor bent u verzekerd van persoonlijke aandacht en betrokkenheid van onze medewerkers.